Co jsou generická léčiva?


Proces, během kterého jsou vytvářena nová léčiva je nesmírně dlouhý a také finančně velmi náročný. Říká se, že než je možné určité léčivo začít prodávat koncovému zákazníkovi uběhne asi patnáct let. Jak je možné, že je tato doba tak dlouhá? A co se během ní musí všechno odehrát? Co-Jsou-To-Genericka leciva 100 mg https://kamagar-pro.online/co-jsou-to-genericka-leciva/? Jako první je nutné vůbec najít molekulu, která má určitý léčebný potenciál. Takovouto molekulou může být látka, kterou již dlouho známe nebo dokonce látka, kterou již jako léčivo používáme, jen třeba k jinému účelu.

lahvička s léky

Může se také jednat o látky, které jsou izolované z rostlin či dokonce živočichů. Běžné je i to, že je látka vybrána z databáze, do které se zapisují různé molekuly, které by potenciálně určitý účinek na lidský organismus mohly mít. Pokud je tato látka vybrána začínají různé preklinické testy. Během nich jsou vlastnosti této látky vyzkoušeny v různých pokusech. Tyto pokusy se mohou odehrávat na počítačích, různých tkáňových kulturách, ale také na zvířatech. Zvířecí modely jsou nutné k tomu, abychom lépe pochopili účinky i rizika, která by mohla daná látka přinášet.

kapsle a tobolky

Tyto zvířecí modely mohou být dokonce geneticky upraveny tak, aby se co nejvíce přibližovaly reálným pacientům. Může tak existovat myš s vysokým tlakem nebo obezitou. Pokud látka projde těmito preklinickými testy, pak je možné ji zkoušet na reálných lidech. Než se ovšem daná látka dostane až k opravdovým pacientům musí být nejdříve ozkoušena na zdravých dobrovolnících. Po všech testech je možné léčivý přípravek zaregistrovat a uvést na trh. PO dobu deseti let se může s touto léčivou látkou prodávat jen a pouze toto léčivo. Poté je ale možné začít prodávat léčivo generické, které má stejnou léčivou látku, ale vyrábí jej jiná než původní firma. U nich je celý proces testování mnohem kratší.

About the Author

You may also like these